h

Jaarstukken SP Zutphen

Op 10 april 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering van de SP Zutphen plaats. Alle leden hebben hiervoor per post de uitnodiging en de agenda ontvangen. Het jaarverslag 2017 en het jaarplan 2018 zullen hier besproken worden. De conceptstukken vindt u hier:

Tevens vindt u hieronder het verslag van de vorige ledenvergadering d.d. 9 april 2018:

U bent hier