h

Timon Vallentgoed

Ik ben Timon Vallentgoed, geboren op 14 juli 1996 in de Zuidwijken. Ik heb mijn hele leven in deze prachtige stad gewoond. In 2014 ben ik afgestudeerd van de HAVO op het Baudartius. Hierna heb 2 jaar gestudeerd om leraar te worden. Toen ik erachter kwam dat dit toch niet de studie voor mij was heb ik besloten de ICT-studie op het Windesheim te volgen.

Politiek heb ik altijd al interessant gevonden. Op de middelbare school zat ik soms met een klasgenootje te praten over wat welke docent zou stemmen. In 2014 stond ik voor het eerst op het malieveld om te protesteren tegen het invoeren van het schuldenstelsel.

In 2016 ben ik voor het eerst bij een bijeenkomst van de SP geweest. Dit was de uitslagenavond van het Oekraïne referendum. Hier viel het mij op dat de mensen daar zo open en vriendelijk waren tegenover iemand die niet bij hun clubje hoorde. Begin 2017 werd ik weer uitgenodigd om naar een bijeenkomst te komen van ROOD voor het invoeren van een nachtrein tussen Arnhem en Zutphen. Hier heb ik de activistische kant gezien van de SP leden, en ben toen diezelfde avond nog lid geworden.

Ik ben toen direct actief geworden tijdens de verkiezingscampagne en heb mij bij de kadergroep aangesloten. In eerste instantie hielp ik vooral bij ROOD-acties en het proberen te heroprichten van een officiële Zutphense groep. Later ben ik ook contactpersoon van ROOD-Zutphen geweest. In 2019 heb ik deze taak overgedragen aan Justin. Hem is het eind 2019 gelukt om dit voor elkaar te krijgen. Nu hoop ik onze afdeling verder te helpen door samen met de actieve leden actie te voeren en de mensen in Zutphen te laten zien dat als we samen komen met genoeg mensen we de wereld een betere plek kunnen maken!

U bent hier