Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Zutphen

Voor jezelf, Voor elkaar

We hebben in Zutphen met zijn allen veel mooie voorzieningen opgebouwd, maar de inwoners van Zutphen hebben daar weinig over te zeggen.

De oorzaak van dat probleem is dat de elites van Zutphen de zeggenschap van mensen over voorzieningen verkwanseld hebben. Wie beslist er over het zwembad? Wie beslist er over de zorg? Of over de woningen? Steeds meer Zutphenaren zeggen: Ons is niets gevraagd!

21 maart kunnen Zutphenaren zeggenschap over hun voorzieningen terugpakken. Maak de SP groot, zodat we de marktwerking in de zorg af kunnen schaffen en een glijbaan bij het zwembad kunnen plaatsen.

Meer weten over onze standpunten? Lees ons manifest voor Zutphen

Lijsttrekker: Mathijs ten Broeke

Van alle lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen is SP’er Mathijs ten Broeke de jongste. En ook de meest spraakmakende. Hij solliciteerde voor directeur van Het Plein (de sociale dienst) en gaf aan dit voor de helft van het geld te willen doen. Hij sprak zich uit tegen de komst van Loek Hermans als burgemeester van Zutphen, wat leidde tot grote woede en ontsteltenis bij de andere politieke partijen. En samen met thuiszorgers knokte hij jarenlang voor de afschaffing van de marktwerking in de huishoudelijke zorg. Niet toevallig dat Mathijs ten Broeke Politicus van het Jaar werd! 

1. Mathijs ten Broeke

27 jaar, woont in Noordveen

Meer informatie

2. Nils Müller

26 jaar, woont in Warnsveld

Meer informatie

3. Ellis Müller

29 jaar, woont in het centrum

Meer informatie

4. Mart de Ridder

21 jaar, woont in Leesten

Meer informatie

5. Stefano de Groen

69 jaar, woont in het Waterkwartier

Meer informatie

6. Ellen Jager

28 jaar, woont in Noordveen

Meer informatie

7. Lenne Giesen

8. Ellen Verhoog

9. Paula Kluin

10. Seino Dangremond

11. Dick Westerveld

12. Theo Heuvelink

13. Max Scherjon

14. Adriaan van Gelder

15. Elly ten Broeke

16. Inge Oremus

17. Chantal Hazebroek

18. Edith Geleijn

19. Jeroen Gerritsen

20. Ida in 't Veld

Zutphense Woonvereniging

We gaan fatsoenlijke woningen verhuren voor max. € 500,- per maand. Dat doen we door een eigen Zutphense Woonvereniging op te richten. door lage huurkosten verlagen we armoede onder Zutphenezen en laten we de koopkracht stijgen.

Overzichtelijke en eerlijke sociale dienst

Het Plein is een doolhof. De Sociale Dienst brengen we in handen van de samenleving en wordt simpel en overzichtelijk. We creëren een banenloket en een inkomensloket, zodat mensen die hulp nodig hebben, het ook krijgen.

We stoppen met de marktwerking in de zorg. Door jarenlang uitbesteden zijn de werkomstandigheden en lonen van thuiszorgers verslechterd. Door de marktwerking te slopen krijgen thuiszorgers vaste contracten en eerlijk loon, en patiënten vertrouwde hulpen.

Boete op zorg en ondersteuning afschaffen

We schaffen de boete op zorg en ondersteuning, kortweg ‘de eigen bijdrage’, af. Zorg moet voor iedereen betaalbaar zijn. Ziek zijn is geen keuze, daar hoort geen boete bij.

Oprichten Zutphense buurtraden

De SP staat voor meer macht voor het volk en meer openheid. Door buurtraden op te richten krijgen inwoners directe invloed op grote ingrepen op hun omgeving.

fonds Zutphense Journalistiek

Het vak van de journalistiek wordt stelselmatig uitgehold ten behoeve van de winst, waardoor het steeds lastiger word om onafhankelijk onderzoek te doen als journalist.
Daarom treden we in overleg met lokale journalisten over de oprichting van een Fonds voor de Zutphense Onderzoeksjournalistiek.

Versterken gemeenschap

We verlagen de contributies en verhogen de Meedoenregeling, zodat iedereen mee kan doen aan culturele activiteiten, ongeacht inkomen of afkomst.

Verlaging contributies sportverenigingen

Door sportverenigingen een stimulans te geven d.m.v. huurkostenverlaging kunnen contributies omlaag, door het omlaag brengen van deze contributie kan iedere Zutphenees sporten in verenigingsverband.

Een veiligere buurt

Een veilige buurt is een vriendelijke buurt. We stellen Buurtbudgetten beschikbaar zodat inwoners verzoeken tot veiligheidsmaatregelen in hun straat kunnen indienen.

Recreatiebad met glijbaan

We bouwen zwembad de IJsselslag om tot recreatiebad met glijbaan én buitenbad. hiermee zorgen we voor meer recreatie voor jongeren en een financiëel stabiel zwembad

In ons manifest leest u alles over onze plannen voor Zutphen:

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website