h

Fractie

11 januari 2018

Zo kom je af van de marktwerking in huishoudelijke zorg

In Zutphen staan we op een kantelpunt in de geschiedenis, want in de huishoudelijke zorg is het einde van de marktwerking en aanbestedingen in zicht. Dankzij een goed alternatief en de groep thuiszorgers die samen een vuist maken, pakken we terug wat jarenlang is overgelaten aan commerciële bedrijven.

 

Lees verder
26 september 2017

Privatiseringsgolf en schaalvergroting maken oprichting van gemeentelijke woningbouwvereniging noodzakelijk

De Zutphense SP wil dat de gemeente een eigen woningbouwvereniging gaat oprichten, die woningen gaat bouwen voor een maandhuur tussen de € 350,- en € 500,-. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat iedereen -jong, oud, arm, rijk- een dak boven zijn hoofd krijgt. En een effectievere manier om de koopkracht van mensen flink te laten stijgen en de armoede te bestrijden bestaat er niet.

Lees verder
1 juli 2016

Het Stedelijk Museum ontdemocratiseren?

Foto: SP
Moet het Stedelijk Museum ‘verzelfstandigd’ worden? Kijk naar het verleden: Graaf Ottobad, Kaardebol en Sociale Dienst werden overgedragen aan particuliere ongekozen bazen. De ‘verzelfstandiging’ bleek een ontdemocratisering die ons geld heeft gekost. Want: de gemeente had er geen grip op, maar moest bij problemen wel financieel bijspringen.
Lees verder
15 juni 2016

Die vreemde taal die ik niet spreek

Foto: SP
“Bij de realisatie komt het erop aan om in het proces er voor te zorgen dat die samenhang gewaarborgd blijft en de dwarsverbanden optimaal worden benut… Focus geven en versnelling door het proces centraal te stellen én door de onderlinge interactie en samenhang… De behoefte aan richtpunten, enerzijds om energie los te maken, anderzijds om focus aan te brengen…”
Lees verder
20 april 2016

Van vaagtaal naar echte oplossingen voor Zutphen

Enthousiast spraken gemeenteraad en college afgelopen maandag over wat de gemeente aan moet met de conclusies/
aanbevelingen van onderzoeker Roelof van Netten. Vooral vage speerpunten en abstracte begrippen galmden rond. De SP stelt concrete oplossingen voor de toekomst van Zutphen tegenover de ouderwetse suggesties van van Netten.

Lees verder
19 januari 2016

Huurdersorganisatie Woonbedrijf ieder1 wordt gedrocht

Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties, en zeker sinds de oprichting van Woonbedrijf ieder1 hebben we in Zutphen een gebrek aan huurdersdemocratie. Woonbedrijf ieder1 doet er sinds haar oprichting alles aan om de zeggenschap van huurders tot het absolute minimum te beperken. Maar de huurders zelf pikken het niet meer.
Lees verder
18 oktober 2015

SP: Kleine klassen als oplossing leerlingenkrimp

Het rommelt in onderwijsland. Op 28 oktober 2014 meldde de Stentor dat de vier Zutphense voortgezet onderwijsscholen kunnen rekenen op een leerlingenkrimp van 20 procent in de komende 15 jaar. Dit gaat om meer dan 1000 leerlingen. Als er geen maatregelen worden genomen is er op termijn nog maar plaats voor drie van de vier scholen in Zutphen.
Lees verder
10 september 2015

Zorg zonder markt, winst voor iedereen

Na jarenlang schaamteloos te bezuinigen op mensen die werken in de huishoudelijke zorg en mensen die daar afhankelijk van zijn, kiest Zutphen nu voor iets beters: zonder winstoogmerk en coöperatief. Dat is een hele verbetering, maar om de huishoudelijke zorg weer sociaal te mogen noemen is meer nodig.
Lees verder
26 augustus 2015

Stop de huurexplosie, gebruik nieuwe Woningwet

Nu de nieuwe Woningwet[1] deze zomer van kracht is gegaan, kunnen we in Zutphen meer doen om de huurexplosie te stoppen en woningen betaalbaar te maken. Door de nieuwe Woningwet krijgen gemeente en huurders meer macht. Daar moeten we gebruik van maken.

Lees verder
21 maart 2015

Geef docenten zeggenschap in vraagstuk leerlingenkrimp

Onderwijsvernieuwingen moeten niet van bovenaf komen, maar van onderop. Dat geldt dus ook voor de oplossing van het krimpvraagstuk.  Geef de werkvloer daarom geen medezeggenschap, maar zeggenschap. Échte invloed. In het belang van het onderwijs!
Lees verder

Pagina's

U bent hier