h

Bezwaar maken helpt.

30 november 2012

Bezwaar maken helpt.

Van de SP-Hulpdienst. Vier dagen geleden hebben we een bericht op deze site geplaatst waarin we aangaven dat de kortingspassen voor de regiotaxi van 1100 mensen door Het Plein plotsklaps werden ingetrokken. Het ging om mensen uit de gemeente, die vanwege hun handicap geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het Plein had hierover op geen enkele manier overleg gepleegd of advies ingewonnen.

Op verzoek van één van de gedupeerden heeft de SP-Hulpdienst geholpen met het opstellen van een bezwaarschrift tegen dit besluit. Het bezwaarschrift werd zeer vlot behandeld door Het Plein. Degene die de bij SP hulpdienst had aangeklopt, kreeg van Het Plein als antwoord dat “het besluit niet op juiste gronden tot stand was gekomen”, en dat hij alsnog vóór 17 december een nieuwe kortingspas zou krijgen.

Bezwaar maken helpt dus, maar je moet wel snel zijn. Tegen een besluit (het ambtelijke woord hiervoor is "een beschikking") moet nl. binnen 7 weken bezwaar worden aangetekend. Neem gerust contact op met de SP hulpdienst als we je een handje kunnen helpen.

U bent hier