h

Plan jongerenwoningen stap in de goede richting

29 december 2017

Plan jongerenwoningen stap in de goede richting

Honderden woningen voor jongeren komen er in Zutphen bij, met een huurprijs van maximaal € 414,-. Huurders onder de 23 hebben recht op huurtoeslag in deze woningen. Enerzijds komen bestaande woningen beschikbaar voor jongeren, anderzijds worden er 21 kleine huizen bijgebouwd. Uit onderzoek van Lokaalgelderland.nl onder 172 jongeren bleek dat 88% van hen graag in zo’n woning zou wonen.

Dat is een groot succes, want jarenlang vochten SP en ROOD, de jongerenvereniging van de SP, samen met huurders en woningzoekenden als Wandy en Joost tegen de wantoestanden bij huisjesmelkers en het gebrek aan fatsoenlijke en betaalbare woningen.

SP-raadslid Nils Müller:

"Omdat er in Zutphen veel meer woningenzoekenden zijn dan woningen, hadden huisjesmelkers hier vrij spel. Als een jongere in Zutphen wil wonen, kwam hij of zij al snel terecht bij een huisjesmelker waar je zo’n € 500,- per maand betaalt, voor een kleine, slecht onderhouden kamer. Nu er voor veel woningzoekenden een serieus alternatief is, zal het voor huisjesmelkers een stuk lastiger worden om zo’n hoog bedrag te vragen voor zo’n slechte kamer."

De meer dan 200 jongerenwoningen komen er hoofdzakelijk op twee manieren: Woonbedrijf Ieder1 gaat vanaf 1 januari 2018 bestaande woningen toewijzen aan jongeren en bouwt 21 ‘Heijmans ONE’ units bij Noorderhaven. Dat is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet.

Meer bestaande woningen aan jongeren toewijzen

Woonbedrijf ieder1 wil tijdelijke huurcontracten met een maximale duur van vijf jaar voor de jongeren afsluiten. Dat is een stap in de goede richting, maar om twee redenen zijn we er nog niet.

Ten eerste is het geen goede zaak om jongeren na vijf jaar uit hun thuis te verjagen. Mensen moeten zelf kunnen beslissen hoe lang ze ergens blijven wonen. Een andere optie die Woonbedrijf ieder1 bekijkt is de huur van maximaal € 414,- vanaf 23 jaar te verhogen. Omdat men vanaf 23 jaar ook bij hogere huren recht heeft op huurtoeslag, is dat acceptabeler dan het verjagen van jongeren na vijf jaar, maar in feite staat voor de SP als een paal boven water: iedereen moet voor € 400,- per maand in een fatsoenlijke woning kunnen wonen.

Ten tweede zal het toewijzen van bestaande woningen aan jongeren ten koste gaan van de sociale woningvoorraad. Het probleem van gebrek aan woningen veschuift dus. Het gebrek aan jongerenwoningen wordt nu 'opgelost' door het aantal sociale huurwoningen te verkleinen.

Problemen moeten we niet verschuiven, maar oplossen. In plaats van bestaande woningen te verhuren voor een lagere huurprijs aan jongeren, moet de gemeente zelf gaan bouwen en fatsoenlijke en betaalbare woningen verhuren aan iedereen die een woning zoekt.

Nieuwe jongerenwoningen op Noorderhaven

Gelukkig gaat woonbedrijf Ieder1 in het plan van de gemeente ook woningen bijbouwen. Het bedrijf wil in de wijk Noorderhaven 21 woningen voor eenpersoonhuishoudens bouwen. Deze kleine huisjes hebben een keuken, badkamer, woonkamer, slaapkamer en eigen voordeur met een buitenterras. SP-raadslid Müller:

"Vooropgesteld: Dit soort woningen is een grote vooruitgang ten opzichte van de krappe en beschimmelde kamers van particuliere huisjesmelkers. Maar waarom zouden jongeren niet kunnen wonen in fatsoenlijke én betaalbare woningen? Sterker nog: Waarom zou niet iedereen kunnen wonen in fatsoenlijke en betaalbare woningen? Waarom zijn we anno 2018 niet in staat degelijke huisvesting te organiseren voor een huur van maximaal € 400,-, voor iedereen? Zolang er aan wonen geld verdiend moet worden, zal dat moeilijk blijven. Daarom is het tijd voor een alternatief.

Ons alternatief: de Zutphense Woonvereniging

De wethouder zegt dat Woonbedrijf Ieder1 ‘nadenkt over’ deze maatregelen. Dat is veelzeggend. Dat komt omdat de gemeente niet zelf de baas is over huisvesting. Daarom is het tijd dat Zutphenaren zelf weer bepalen hoe en wat er gebouwd wordt in hun gemeente. De Zutphense Woonvereniging verhuurt woningen voor een bedrag van € 350,- tot € 500,-. Deze Woonvereniging komt aan haar woningvoorraad door woningen te kopen die de woningcorporaties willen verkopen aan de markt, of door eigenaar te worden van woningen die de gemeente zelf laat bouwen. Door te werken met langlopende leningen van de gemeente zijn de maandlasten laag.

"Zo bouwen we aan een gemeente waar iedereen voor een betaalbaar bedrag fatsoenlijk kan wonen. Dat is niet alleen de beste manier om armoede te bestrijden en koopkracht te laten stijgen, maar ook een belangrijke voorwaarde voor een gemeenschap waar de mens centraal staat."

U bent hier