h

SP roept huishoudelijk hulpen op handen in een te slaan voor loonsverhoging

17 september 2018

SP roept huishoudelijk hulpen op handen in een te slaan voor loonsverhoging

Foto: SP Zutphen

De SP roept Zutphense huishoudelijk hulpen op om de handen ineen te slaan om loonsverhoging af te gaan dwingen. Daar hebben ze namelijk al sinds april recht op. Op woensdagavond 3 oktober organiseert de SP daarom vanaf 19:30 uur een bijeenkomst in buurthuis de Uitwijk.

SP-fractievoorzitter Nils Müller: ‘Thuiszorgers hebben volgens hun cao recht op een hoger salaris. De gemeente betaalt de zorgbedrijven sinds april meer, zodat zij dat salaris ook kunnen betalen. Maar de zorgbedrijven betalen nog steeds geen hoger salaris uit. Het tijd dat de zorgbedrijven héél snel over de brug komen. Zij moeten de mensen die het werk doen gewoon, volgens hun cao, het salaris waar zij recht op hebben gaan betalen’.

In 2021 afschaffing marktwerking huishoudelijke zorg

De huishoudelijk hulpen kwamen al eerder samen met de SP in actie voor een heel nieuw zorgsysteem. Zij willen af van marktwerking in de huishoudelijke zorg, omdat dat leidde tot  steeds lagere lonen, verslechterde arbeidsomstandigheden en ontmenselijking van de zorg. Müller: ‘Nu blijkt nogmaals wat er mis is met het systeem van marktwerking’.

SP-raadslid Ellis Müller deelt tomatensoep uit tijdens actie voor afschaffing marktwerking huishoudelijke zorg

De huishoudelijk hulpen en de SP hadden succes: in het coalitieakkoord van het nieuwe college werd afgesproken dat er vanaf 2021 een einde zou komen aan de marktwerking in de huishoudelijke zorg in Zutphen.

Tot die tijd betaalt de gemeente meer aan de zorgbedrijven

Om het tot die tijd toch iets beter te maken, verhoogde SP-wethouder Ten Broeke kort na zijn aantreden, volgens de richtlijnen van de Algemene Maatregel van Bestuur, de uurtarieven voor de zorgbedrijven in Zutphen, zodat de zorgbedrijven op hun beurt de arbeidsomstandigheden en lonen van de huishoudelijk hulpen konden verbeteren.

Foto: SP

Zorgbedrijven kregen met terugwerkende kracht 25,80 en 28,80 euro per uur zorg betaalt van de gemeente, maar de thuiszorgers ontvangen slechts ongeveer € 10,- per uur van de zorgbedrijven.  SP-fractievoorzitter Nils Müller noemt dat schandalig: ‘Voor elk uur dat een huishoudelijk zorger werkt ontvangt zij € 10,-, terwijl haar baas meer dan € 15,- ontvangt. Aan die situatie moet een einde komen.’

Zorbedrijven hebben in principe tot december de tijd om de salarisverhoging in te voeren, maar ze hoeven niet tot die tijd te wachten. Volgens Müller is het, behalve voor de hoogte van de spaarrekeningen van de zorgbedrijven, nergens goed voor dat zij zo lang wachten met uitbetalen. ‘De gemeente betaalt er al voor, dus de zorgbedrijven kunnen nog deze maand de salarisverhoging uitbetalen.’

Foto: Seino Dangremond

Thuiszorgers willen weten of ze hun salarisverhoging nog krijgen

Bovenop het lange wachten op uitbetaling van de cao-lonen komt nog een probleem. Zorgkompas, één van de zorgbedrijven, is onlangs overgenomen door De Nieuwe Zorg Thuis. De SP wil zeker weten dat de thuiszorgers hun salarisverhoging, waar ze al sinds april recht op hebben, niet vanwege de overname in rook zien opgaann. Zorgkompas weigert thuiszorgers duidelijkheid te geven over deze vraag. Het bedrijf laat hun huishoudelijk hulpen weten nog geen besluit genomen te hebben over nieuwe loonschalen. Müller: ‘Het is helemaal niet aan Zorgkompas om daar over te besluiten. Ze hebben zich gewoon aan de cao te houden.’

Thuiszorgers willen dat Zorgkompas hen zo snel mogelijk laat weten of, en zo ja, wanneer en hoeveel salaris zij nog ontvangen.

Op 21 maart 2018 werd de SP opnieuw de tweede partij van Zutphen. 'Vandaag heeft Zutphen gekozen voor de afschaffing van de marktwerking in de zorg', aldus SP-raadslid Ellis Müller
Foto: SP

Samen sterk

SP-fractievoorzitter Nils Müller: ‘De thuiszorgers in Zutphen zijn al lange tijd goed georganiseerd. Ze hebben al veel voor elkaar gekregen, en ze weten dat ze samen sterk staan. Als ze opnieuw de handen ineenslaan, zullen ze ook de loonsverhoging afdwingen. Daar ben ik van overtuigd.’

De bijeenkomst is woensdag 3 oktober vanaf 19:30 uur in buurthuis de Uitwijk. Alleen huishoudelijk hulpen zijn uitgenodigd.

U bent hier