h

Overwinning huurders: woonlasten mogen niet meer stijgen na renovatie

9 juli 2019

Overwinning huurders: woonlasten mogen niet meer stijgen na renovatie

Het SP voorstel om een ‘woonlastenwaarborg’ in te voeren is in de gemeenteraadsvergadering van 8 juli aangenomen. Huurders uit verschillende Zutphense wijken vragen daar al langer om en waren massaal aanwezig. Woonlasten mogen nu van de gemeente niet meer stijgen na een renovatie.

‘We debatteren vandaag over wonen. Eigenlijk is dat vreemd, want de gemeenteraad gaat niet meer over wonen. De gemeenteraad beslist niet meer over de hoogte van huren. De gemeenteraad beslist niet meer het moment en de kwaliteit van renovaties. En de gemeenteraad beslist ook niet over de omvang van nieuw te bouwen woningen’ zei SP-fractievoorzitter Nils Müller in het debat, ‘vandaag de dag beslissen bedrijven over onze huren, renovaties en nieuwe woningen. Dat is een groot probleem, en dat zou anders moeten. De Zutphense bevolking moet via de door haar gekozen gemeenteraad weer echte zeggenschap hebben.’

Tijdens het woondebat zat de publieke tribune vol met huurders. SP-fractievoorzitter Nils Müller las tijdens het debat hun oproep voor: ‘Wij roepen de politiek op om maatregelen te nemen. Alle fouten als gevolg van mislukte renovaties moeten worden hersteld. Huurverhoging moet worden teruggedraaid. Alle andere gebreken moeten worden opgelost. En met fatsoenlijke renovaties moet de energierekening omlaag worden gebracht. En bovenal: we willen meer te zeggen hebben over onze woningen, en dat er eindelijk naar ons geluisterd wordt.’

De SP vindt dat de gemeente onderzoek moet doen naar de mogelijkheid tot het oprichten van een eigen Zutphens woonbedrijf, zodat de zeggenschap van huurders over hun eigen woningen weer toeneemt.

U bent hier