h

Uitnodiging Ledenvergadering 10 april

3 april 2018

Uitnodiging Ledenvergadering 10 april

Foto: SP Zutphen

Alle leden zijn
uitgenodigd voor de Ledenvergadering van dinsdag 10 april vanaf 20:00
uur in het DWK-gebouw (Leeuweriklaan 19). De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de SP afdeling, en bespreekt volgende week de
verkiezingsuitslag, de stand van de onderhandelingen en het jaarstuk
[link]

Bij de SP zijn de leden de baas. Daar zorgen we voor op drie manieren. Ten eerste kiest u elke twee jaar het afdelingsbestuur. Dat heeft u 21 november 2017 gedaan. Wegens uitval om persoonlijke redenen van bestuurslid Ludwig Schillings, stelt het bestuur voor om Guido Weesie in het bestuur te kiezen.

Ten tweede zetten de leden de koers uit van de SP in Zutphen. Dat doen de
leden door middel van discussie en stemming over de plannen die we me tde vereniging hebben voor het jaar 2018 (het ‘jaarplan’). Het bestuur licht ook toe in welke mate het gelukt is om de plannen voor 2017 uit te
voeren (het ‘jaarverslag’).

Ten derde is de Ledenvergadering het hoogste orgaan van onze afdeling. Wat daar bij meerderheid van stemmen besloten wordt, gaan we uitvoeren. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om naar de Ledenvergadering van 10 april te komen.

U bent hier