h

'Neem azan op in lokale wet'

12 augustus 2014

'Neem azan op in lokale wet'

De discussie over de elektronisch versterkte gebedsoproep is al bijna een jaar gaande zonder uitkomst. De Barbaros moskee in het centrum van Zutphen wil graag meerdere malen per dag de oproep tot gebed, ook wel azan genoemd, versterkt buiten laten klinken, maar veel omwonenden zien dit helemaal niet zitten.

De SP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college om te horen wat het standpunt van het college is.

Los van de uitkomst is volgens de SP het belangrijkst dat de azan een plek krijgt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zodra in deze bundel met lokale regels is opgenomen wat er wel en niet mag aangaande de gebedsoproep, scheelt dat veel scheve gezichten, onrechtvaardigheid en onduidelijkheid.

Moskee en omwonenden  
Maar wat moet die uitkomst dan zijn? Sinds de discussie gaande is, zijn er gesprekken geweest tussen moskee en omwonenden. Deze twee partijen zijn het nauwst betrokken bij de kwestie dus hun stem moet ook terug te horen zijn in de uitkomst.

De SP heeft geen enkel bezwaar tegen een of meerdere gebedsoproepen. Die vrijheid is ieders goed recht. Wanneer oproepen elektronisch versterkt worden, brengt dat wel consequenties met zich mee. Omwonenden en andere mensen die zich in de buurt van de moskee begeven krijgen ongevraagd en met regelmaat te maken met deze religieuze uiting.

 

Vrijheid
Van beide kanten, omwonenden en moskee, wordt een beroep gedaan op diens vrijheid. De een heeft het over de vrijheid om niet ongevraagd en met regelmaat met een religieuze uiting te maken te krijgen, de ander over de vrijheid van godsdienstbelijdenis. Kortgezegd, de vrijheid van de een is de onvrijheid van de ander.

Dat de Barbaros moskee in de binnenstad van Zutphen staat, betekent dat in de nauwe omgeving van de moskee veel mensen wonen en werken. Tot nu toe vindt de azan eens per week plaats, op vrijdagmiddag en voor zover de SP weet heeft nagenoeg iedereen hier vrede mee. Het verzoek om meerdere malen per dag een elektronisch versterkte gebedsoproep te zenden zal een einde aan die tevredenheid maken en is wat de SP betreft dan ook niet gewenst.

 

Dus wat de SP voorstelt is: Waarborg de regels rondom de azan door ze in de APV op te nemen. Deelt het college dit standpunt met de SP, dan zal het bij de raad in stemming worden gebracht. Zo niet, dan kan er alsnog een motie komen met vergelijkbare strekking.

 

En voor degenen die zich afvragen hoe het dan zit met de vrijheid van godsdienstbelijdenis, die verwijs ik graag door naar artikel 10 van de Wet openbare manifestaties, daar staat onder meer het volgende in:  

       "Klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige en levensbeschouwelijke plechtigheden en lijkplechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, zijn toegestaan. De gemeenteraad is bevoegd regels te stellen met betrekking tot de duur en het geluidsniveau."  

Ook zijn er al eens kamervragen gesteld over vergelijkbare situaties als in Zutphen.

Reacties

Het gaat om een Diyanet-moskee is dus moeten we rekening houden met de lange arm van Turkije. De minister van Integratie liet onderzoek doen naar de situatie in Nederland. De resultaten zullen inderdaad van een "ernstig probleem" getuigen. Onze wethouder bekijkt de azan op het niveau van een burenruzie (samen oplossen) maar het gaat om een landelijk of zelfs Europees probleem omdat het alleen de belangen van Turkije dient en niet die van de integratie van Turken in Nederland. Aan die hele azan hangt een van bepaalde gevoelswereld die zeker voor seculieren niet te doorgronden is. Ibn Ishaq beschrijft in zijn "Het leven van Mohammed" hoe de azan in Mekka voor het eerst werd uitgevoerd en hoe, volgens iedereen, in de azan de onmiskenbare suprematie van de Islam tot uitdrukking kwam.
Juist door simpel wat te sleutelen in APV over duur en over geluidsniveau kan elke hegemonistische bijgedachte en elke ergernis worden geminimaliseerd

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier