h

Blog alle

9 februari 2020

Wie is eigenlijk de baas in Zutphen?

Foto: SP

‘Politiek observator’ Henk Weststrate schreef op 4 februari zijn politieke observaties op voor LokaalGelderland. Dat van zijn ‘observatie’ over de vacatures voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) geen snars klopt laat ik maar voor wat het is (vacatures die zijn ontstaan in de afgelopen periode worden gewoon ingevuld, zoals de wethouder tijdens het debat ook aangaf). Het is zijn opmerking over de bijdrage van de SP in dat debat die om een reactie vraagt.

Lees verder
22 februari 2019

De energierekening is te hoog. Het is tijd voor klimaatrechtvaardigheid.

Hoe hard kabinet Rutte III ook zijn best doet: niemand kan nog ontkennen dat de energierekening stijgt. En die stijging van gemiddeld € 334,- brengt steeds meer inwoners van Zutphen in financiële problemen. Terwijl grote vervuilende bedrijven geld cadeau krijgen, betalen huurders de rekening. Dat moet precies andersom.

Lees verder
23 juni 2018

Bewindvoering is handel voor commerciële bureaus

De gemeente Zutphen staat voor een enorme bezuinigingsopdracht van zo’n negen miljoen euro per jaar. Een belangrijke oorzaak van de te grote uitgaven, is dat de gemeente de grip op de uitvoering van tal van zaken kwijt is geraakt, omdat die uitvoering vaak op afstand is gezet door middel van uitbestedingen of gemeenschappelijke regelingen.

Lees verder
11 januari 2018

Zo kom je af van de marktwerking in huishoudelijke zorg

In Zutphen staan we op een kantelpunt in de geschiedenis, want in de huishoudelijke zorg is het einde van de marktwerking en aanbestedingen in zicht. Dankzij een goed alternatief en de groep thuiszorgers die samen een vuist maken, pakken we terug wat jarenlang is overgelaten aan commerciële bedrijven.

 

Lees verder
26 september 2017

Privatiseringsgolf en schaalvergroting maken oprichting van gemeentelijke woningbouwvereniging noodzakelijk

Foto: SP
In de jaren ’90 werd de volkshuisvesting overal in Nederland verstoten naar de markt. Zo ook in de gemeente Warnsveld, die de woningvoorraad in 1997 onderbracht in een stichting. Voortaan moest ‘Woningbedrijf Warnsveld’ zich gaan gedragen als een echt bedrijf. En dat deden ze: onderhoud kreeg minder prioriteit (want dat kost immers geld), het jaarsalaris van de baas steeg naar een bedrag met vijf nullen (in 2015 bedroeg dit € 133.000,-) en de democratisch gekozen gemeenteraad kon niet langer besluiten om bijvoorbeeld veel goedkope woningen of jongerenwoningen bij te bouwen of seniorenwoningen te behouden. Ook niet als de bevolking zich tijdens verkiezingen expliciet voor bepaald woningbeleid had uitgesproken. De democratie werd op die manier uitgehold.
Lees verder
1 juli 2016

Het Stedelijk Museum ontdemocratiseren?

Foto: SP
Moet het Stedelijk Museum ‘verzelfstandigd’ worden? Kijk naar het verleden: Graaf Ottobad, Kaardebol en Sociale Dienst werden overgedragen aan particuliere ongekozen bazen. De ‘verzelfstandiging’ bleek een ontdemocratisering die ons geld heeft gekost. Want: de gemeente had er geen grip op, maar moest bij problemen wel financieel bijspringen.
Lees verder
15 juni 2016

Die vreemde taal die ik niet spreek

Foto: SP
“Bij de realisatie komt het erop aan om in het proces er voor te zorgen dat die samenhang gewaarborgd blijft en de dwarsverbanden optimaal worden benut… Focus geven en versnelling door het proces centraal te stellen én door de onderlinge interactie en samenhang… De behoefte aan richtpunten, enerzijds om energie los te maken, anderzijds om focus aan te brengen…”
Lees verder
20 april 2016

Van vaagtaal naar echte oplossingen voor Zutphen

Nogal enthousiast spraken gemeenteraad en college afgelopen maandagavond over wat de gemeente aan moet met de conclusies/ aanbevelingen van onderzoeker Roelof van Netten. Deze D66’er heeft onderzoek gedaan naar de staat van Zutphen en concludeert dat we voor een sociaal-economische ‘majeure’ opgave staan: als er niet gauw meer geld in het laatje komt, dan is het afgelopen met het mooie leven in Zutphen en houden we onze voorzieningen niet overeind.

Lees verder
19 januari 2016

Huurdersorganisatie Woonbedrijf ieder1 wordt gedrocht

Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties, en zeker sinds de oprichting van Woonbedrijf ieder1 hebben we in Zutphen een gebrek aan huurdersdemocratie. Woonbedrijf ieder1 doet er sinds haar oprichting alles aan om de zeggenschap van huurders tot het absolute minimum te beperken. Maar de huurders zelf pikken het niet meer. Het is tijd voor verandering.

 

Lees verder
18 oktober 2015

SP: Kleine klassen als oplossing leerlingenkrimp

Het rommelt in onderwijsland. Op 28 oktober 2014 meldde de Stentor dat de vier Zutphense voortgezet onderwijsscholen kunnen rekenen op een leerlingenkrimp van 20 procent in de komende 15 jaar. Dit gaat om meer dan 1000 leerlingen. Als er geen maatregelen worden genomen is er op termijn nog maar plaats voor drie van de vier scholen in Zutphen.

 

Lees verder

Pagina's

U bent hier