h

Stop de huurexplosie, gebruik nieuwe Woningwet

26 augustus 2015

Stop de huurexplosie, gebruik nieuwe Woningwet

Nu de nieuwe Woningwet[1] deze zomer van kracht is gegaan, kunnen we in Zutphen meer doen om de huurexplosie te stoppen en woningen betaalbaar te maken. Door de nieuwe Woningwet krijgen gemeente en huurders meer macht. Daar moeten we gebruik van maken.

 

Een betere woningwet was hard nodig. De situatie op de sociale woningmarkt wordt steeds nijpender. In de tijd dat ik werkzaam was bij een woningcorporatie zag ik al dat de sociale woningbouw steeds verder af kwam te staan van het voorzien in goede betaalbare woningen. Meer en meer verrijkten corporatiebestuurders zichzelf en werd de sociale woningvoorraad uitgehold.

Regelmatig spreek ik mensen die verontwaardigd zijn over de verhoging van de huurprijzen. Meestal gaat het over de jaarlijkse huurverhoging, soms ook over de ruim €100,- verhoging van de huurprijs als een nieuwe huurder een woning betrekt. De laatste twee jaar zijn de huren met bijna 10% gestegen. Ook zijn er sinds 2012 landelijk 4500 woningen ‘geliberaliseerd’: verpatst dus. De uiteindelijke winst is voor projectontwikkelaars, het verlies is voor de mensen die zich geen koopwoning of particuliere huurwoning kunnen veroorloven. De nieuwe Woningwet maakt deels een einde aan die ontwikkeling, omdat gemeenten en huurders meer macht krijgen. Dat is nodig, zeker in Zutphen.

 

"LATEN WE VOORKOMEN DAT

MENSEN ONDERLING MOETEN

VECHTEN OM EEN WONING"


 

Het Zutphense woningmarktonderzoek 2014 laat een tekort zien aan huurwoningen tot €699,-. Van deze woningen zijn er 190 te weinig. In Zutphen bestaat het actuele woningaanbod van sociale huurwoningen deze maand uit 7 woningen, waarvan er twee een huur hebben van € 710,-[2] en vier slechts één slaapkamer. De vraag overtreft het aanbod. Gevolg hiervan is dat mensen concurrenten van elkaar worden. Jongeren, starters op de woningmarkt, vluchtelingen met een verblijfstatus, mensen die goedkoper moeten gaan wonen door verlies van inkomen en ook ouderen die een kleinere woning zoeken. De enige die hier beter van worden zijn huisjesmelkers en particuliere verhuurders, hun particuliere huurwoningen zullen in prijs blijven stijgen en in kwaliteit achteruit gaan.

De VVD/PvdA-regering breekt de sociale volkshuisvesting af en creëert als gevolg van de verhuurdersheffing een huurexplosie. Woningcorporaties krijgen een extra belasting van 1,7 miljard euro, uiteindelijk betaalt door huurders. Reden te meer om in Zutphen alle zeilen bij te zetten voor voldoende betaalbare woningen. We willen niet dat mensen Zutphen verlaten omdat er geen betaalbare woning voor hen beschikbaar is. We kunnen niet langer de ogen sluiten en denken dat het vanzelf wel goed komt.

De corporaties moeten inzetten op lagere huurstijging dan het wettelijk maximum en stoppen met absurde huurverhoging bij intrek van nieuwe huurders. De wethouder moet met corporaties en eigenaren van leegstaande panden om tafel om iedere vierkante meter leegstand voor bewoning geschikt te maken. Het SP-voorstel voor meer jongerenhuisvesting, door de gehele gemeenteraad ondersteund, is een duw in de rug om nu echt aan de slag te gaan.

Laten we de nieuwe Woningwet aangrijpen om in Zutphen de voorraad betaalbare woningen op peil te brengen. Laten we in Zutphen voorkomen dat mensen onderling moeten vechten om een woning. Huisvesting is geen spelletje van projectontwikkelaars en makelaars, maar een maatschappelijke taak die niet verslonst mag worden.

 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier