h

Einde marktwerking huishoudelijke zorg in Zutphen vanaf 2021

8 mei 2018

Einde marktwerking huishoudelijke zorg in Zutphen vanaf 2021

Foto: SP Zutphen

In het nieuwe coalitieakkoord van GroenLinks, SP, PvdA en VVD staat dat het er vanaf 2021 in de huishoudelijke zorg alleen nog gewerkt wordt met werknemerscoöperaties, waarbij structurele subsidie het meest voor de hand ligt. Hiermee komt in Zutphen een einde aan de marktwerking in de huishoudelijke zorg.

Bovendien wil de coalitie zorgen voor zoveel mogelijk vaste contracten en zal het college van b&w zitting nemen aan tafel van het bestuur van de werknemerscoöperatie, bijvoorbeeld als agendalid. De portefeuille WMO, waar de huishoudelijke zorg onder valt, is toebedeeld aan de SP.

Grip op kwaliteit en zeggenschap
Ook willen de formerende partijen nu al meer grip op de kwaliteit en de zeggenschap in de huishoudelijke zorg. In de periode tot 2021 worden contracten gesloten op niet-commerciële basis, dat wil zeggen dat de eventuele winst direct ten goede komt van verbetering van kwaliteit van dienstverlening en arbeidsvoorwaarden van hulpen. Zeker in de beginperiode van de overgang naar een nieuw systeem is het belangrijk dat hulpen, cliënten en het openbaar bestuur voldoende zeggenschap hebben over de kwaliteit. Daarbij onderzoeken we extra mogelijkheden voor direct contact tussen hulpen onderling en het college.

18 mei presentatie coalitieakkoord op hoofdlijnen
Afgelopen maandag hebben verschillende partijen gevraagd naar het standpunt van de formerende partijen over de huishoudelijke zorg. De formerende partijen bieden graag meer inzicht hierin en zenden daarom de gezamenlijke tekst over de huishoudelijke zorg naar de raad en de media. Op 18 mei zal het gehele coalitieakkoord dat op hoofdlijnen wordt geschreven worden gepresenteerd.

Zie ook:

U bent hier