h

Zutphen aantrekkelijk voor jongeren? Begin bij betaalbare woningen!

7 maart 2015

Zutphen aantrekkelijk voor jongeren? Begin bij betaalbare woningen!

Goede en betaalbare woningen voor jongeren zijn hard nodig in Zutphen. Het is tijd om voorgoed af te rekenen met de woningnood, zodat jongeren de stad niet hoeven te verlaten om een fatsoenlijke woning te vinden. Laten we de handen ineen slaan en een mooi voorbeeldproject in Zutphen starten.

 

Veel jongeren trekken weg uit Zutphen. Sommigen vanwege een studie in een andere stad, anderen omdat zij geen woning kunnen vinden. Logisch, want de woningcorporatie kent een jarenlange wachtlijst en huren bij een huisjesmelker is ook niet aantrekkelijk: brandonveilige woningen, schimmel op de muren en voor zo’n voormalige kinderkamer ook nog meer dan 400 euro per maand betalen. Door de woningnood hebben huisjesmelkers vrij spel en huurders weinig andere mogelijkheden. Het is tijd om voorgoed af te rekenen met de woningnood, zodat jongeren de stad niet hoeven te verlaten om een fatsoenlijke woning te vinden.

In 2013 voerde ROOD al actie tegen woningnood. De wethouder deed een toezegging om met een plan te komen, maar tot nu toe is er niets aan de situatie veranderd.

Uit het onlangs gepresenteerde woningmarktonderzoek komt naar voren dat er onvoldoende huisvestingsmogelijkheden zijn voor jongeren tussen de 18 en 29 jaar. Ook concludeert men dat er een overschot dreigt te ontstaan aan goedkope huurwoningen. Twee opmerkelijke conclusies die wat ons betreft met elkaar in verband gebracht moeten worden. Hoe kan er een overschot aan betaalbare huurwoningen ontstaan, terwijl er tegelijkertijd te weinig huisvestingsmogelijkheden voor jongeren zijn? Waarom kunnen jongeren niet gebruik maken van deze huurwoningen? Juist zij hebben behoefte aan huurwoningen in het goedkope segment.

 


"Voor jongeren die niet studeren bestaat nauwelijks aandacht, tijd om dat eens wel te doen"


 

Bij het gesprek over de Visie Zutphen 2025 kwam ook naar voren dat jongeren wegtrekken uit Zutphen. Het ging daarbij voornamelijk over hoogopgeleide jongeren die voor een studie naar een andere stad vertrekken. Voor de groep die dat niet doet bestaat nauwelijks aandacht. Tijd om dat eens wel te doen. Wat zou ervoor kunnen zorgen dat zij Zutphen niet verlaten? Huisvesting is daarbij een sleutelwoord. Laten we het probleem van onbetaalbare woningen nu eens echt aanpakken. De SP heeft al eerder een voorstel gedaan, namelijk de creatieve oplossing: het in zelfbeheer ontwikkelen van (permanente)woonruimte in leegstaande panden. Ja, er wordt over gesproken en af en toe staat het op de agenda, maar een concrete aanpak ontbreekt.

Laten we de handen ineen slaan en een mooi voorbeeldproject in Zutphen starten. Met jongeren, pandeigenaren, woningcorporaties en gemeente. Daarbij kun je denken aan ons plan om leegstaande panden om te bouwen. In 2013 heeft Platform 31 in een rapport[1] hierover drie verschillende projecten beschreven. Weliswaar in studentensteden, maar waarom zou je je concentreren op studenten terwijl er in Zutphen heel veel andere jongeren op zoek zijn naar betaalbare woonruimte.

 


"Niet uitgaan van regels, maar dromen van een toekomst waarbij huren voor iedereen bereikbaar wordt"


 

Goede en betaalbare woningen voor jongeren in Zutphen bieden voor alle partijen voordelen. De onroerend goed eigenaren zien hun bezit weer nuttig gebruikt, jongeren kunnen betaalbaar huren zonder terecht te komen bij malafide huisbazen, voor Zutphen betekent het dat er minder jongeren de stad verlaten en Zutphen zet zich als aantrekkelijke woonstad voor jongeren op de kaart. 

Laten we dus verder kijken dan de wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is. Laten we niet uitgaan van de regels, maar dromen van een toekomst waarbij wonen, en in bijzonder het huren van een woning, voor iedereen bereikbaar wordt. Ook voor jongeren.

 


[1] Giezen, T. (2013). De transformatie van leegstand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren. Wat leren we van de praktijk?. Den Haag: Platform 31.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier