h

Huurdersorganisatie Woonbedrijf ieder1 wordt gedrocht

19 januari 2016

Huurdersorganisatie Woonbedrijf ieder1 wordt gedrocht

Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties, en zeker sinds de oprichting van Woonbedrijf ieder1 hebben we in Zutphen een gebrek aan huurdersdemocratie. Woonbedrijf ieder1 doet er sinds haar oprichting alles aan om de zeggenschap van huurders tot het absolute minimum te beperken. Maar de huurders zelf pikken het niet meer. Het is tijd voor verandering.

 

De meeste woningcorporaties waren ooit verenigingen. Het bestuur van de corporatie moest verantwoording afleggen aan haar leden. Maar, zoals zoveel publieke voorzieningen in de jaren ’90, werden de woningcorporaties verzelfstandigd. Voortaan moesten zij als een bedrijf gaan werken. Leden werden klanten. De bazen van de woningcorporaties hoefden geen verantwoording meer af te leggen aan hun leden en de wethouder, maar alleen nog aan een raad van commissarissen.

Het enige dat van de huurderdemocratie overbleef was recht op informatie, overleg en advies. Ook Woonbedrijf ieder1 moest een huurdersvertegenwoordiging voorzien van informatie, met hen het beleid overleggen en bij hen advies inwinnen. Maar zelfs dat moet nog een blok aan het been zijn geweest voor de directeur van de het op 1 juli 2006 opgerichte Woonbedrijf ieder1. En dus bedachten zij een list om onder de lastige, kritische huurders uit te komen. Ze richtten een huurdersvertegenwoordiging op waarvan de door ieder1 benoemde bestuursleden de enige leden waren: het ‘Woonplatform’. Dat is lekker makkelijk overleggen.

U kunt zich voorstellen dat dit tot zware kritiek van de huurders leidde. Huurders, verenigd in verschillende bewonerscommissies, waren gaan samenwerken: de Samenwerkende Bewonerscommissies Zutphen. Vanwege hun verzet, en omdat Woonbedrijf ieder1 ook wel wist dat ze gevaarlijk spel speelden, kwam er op 31 december 2014 een einde aan de listige huurdersvertegenwoordiging die ieder1 had opgetuigd.

Maar Woonbedrijf ieder1 moet bij wet een huurdersvertegenwoordiging hebben en dus richtte zij een groep op die aan de slag kon gaan met de oprichting van een nieuwe huurdersvertegenwoordiging. Geheel naar smaak van het woonbedrijf zelf.

Deze ‘Kwartiermakers’ kweken op dit moment een voor Woonbedrijf ieder1 ideale huurdersvertegenwoordiging op. En het wordt een gedrocht dat luistert naar de naam BIJ1.

 


"Als het Woonbedrijf Ieder1 lukt

'BIJ1'   op te richten, dan is hun doel bereikt:  een zo zwak mogelijke huurdersvertegenwoordiging"


 

Niet de huurders, maar een commissie gaat bepalen wie er in het bestuur van BIJ1 mag zitten. Woonwethouder Coby Pennings heeft al aangegeven zich te willen uitlenen voor deze commissie. In de profielschets staat dat deze bestuursleden ‘geen vertegenwoordigers van huurders zijn’. Stelt u zich voor: een huurdersvertegenwoordiging, waarvan de bestuursleden geen vertegenwoordigers van de huurders zijn. Ideaal voor een bedrijf dat democratie maar lastig vindt.

Eén van de hoofdconclusies van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de wantoestanden bij woningcorporaties, is dat de positie van huurdersvertegenwoordiging te zwak is. Dat is precies de reden waarom huurdersvertegenwoordiging in de nieuwe woningwet meer te zeggen krijgen. Maar als deze huurdersvertegenwoordiging bestaat uit vazallen van het woonbedrijf, en niet daadwerkelijk de huurders vertegenwoordigen, dan verandert er niets fundamenteels.

Het is nog niet te laat. Pas op 1 april 2016 zal BIJ1 ter wereld komen. De Samenwerkende Bewonerscommissies Zutphen hebben een alternatief voor BIJ1: een échte huurdersvertegenwoordiging. Een democratische vereniging met een bestuur dat veel contact heeft met haar achterban, gekozen is door haar leden en dat verantwoording moet afleggen aan die leden. De leden zijn alle huurders van Woonbedrijf ieder1. Dit zou een vorm van huurdersvertegenwoordiging zijn waar de directeur van Woonbedrijf ieder1 ’s nachts van wakker ligt. Het vergroot de zeggenschap van alle 14.500 huurders.

Als het Woonbedrijf Ieder1 lukt om de Samenwerkende Bewonerscommissies Zutphen te negeren en BIJ1 op 1 april 2016 zonder slag of stoot op te richten, dan hebben zij hun doel bereikt: een zo zwak mogelijke huurdersvertegenwoordiging. Maar Zutphen heeft veel meer aan een actieve, kritische, breed gedragen huurdersvertegenwoordiging.

Het is aan de wethouder. Laat wethouder Coby Pennings zich voor het karretje van Woonbedrijf ieder1 spannen, of zet zij alles op alles om eindelijk een échte huurdersdemocratie in Zutphen in het leven te roepen?


 

- Nils Müller
Raadslid SP Zutphen

- Bert Jansen
Fractievoorzitter BewustZW

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier