h

EEN BETER MILIEU BEGINT NIET BIJ ONSZELF, MAAR BIJ VERVUILENDE BEDRIJVEN

5 april 2024

EEN BETER MILIEU BEGINT NIET BIJ ONSZELF, MAAR BIJ VERVUILENDE BEDRIJVEN

Het Zutphense afvalbeleid werkt niet, het is oneerlijk en het dreigt nog oneerlijker te worden. De gemeente Zutphen houdt stevig vast aan het motto “een beter milieu begint bij jezelf”. 

Als iedereen zelf zijn afval maar netjes scheidt, dan hebben we geen afval maar ‘grondstoffen’ en loopt alles op rolletjes. Was het maar waar. 

Het werkt niet
Veel van het door ons netjes gescheiden afval belandt alsnog in de verbrandingsoven. Vooral plastic afval wordt nauwelijks hergebruikt. Wereldwijd wordt maar 10% van al het geproduceerde plastic opnieuw gebruikt, de rest wordt gedumpt of verbrand. In Nederland worden exacte cijfers achtergehouden, maar aangetoond is dat Neder-lands plastic afval massaal in de verbrandingsoven belandt of verscheept wordt naar Azië. 

Afvalproducenten ontduiken verantwoordelijkheid
Dat komt omdat grote industriële verpakkingsbedrijven meer geld verdienen door goedkope verpakkingen te maken van nieuw plastic, dan oud plastic te hergebruiken voor verpakkingen. Deze producenten willen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de groeiende plastic afvalberg. Ze steken miljoenen in een politieke lobby om iedereen te doen geloven dat plastic een waardevolle ‘grondstof’ is. Onderliggende boodschap: het is niet erg om veel plastic te gebruiken, als je het maar netjes scheidt. 

Het scheiden gebeurt wel, maar het hergebruiken niet. De baas van de internationale plasticindustrie Larry Thomas, verwoordt het als volgt: “Als mensen denken dat recyclen goed is, maken ze zich minder druk over het feit dat plastic milieuvervuilend is”. 

Het is oneerlijk
Dat de gemeente Zutphen vasthoudt aan het systeem van afvalscheiding is naïef, maar vooral oneerlijk. Want de rekening wordt neergelegd bij ons allemaal. Het vaste deel van de afvalstoffenheffing is gestegen tot ver boven de € 200,- per jaar en gemiddeld zijn Zutphense huishoudens in totaal inmiddels zo’n € 261,- kwijt aan afvalkosten. 

Die stijging komt vooral doordat afval verbranden duur is. Terecht heeft het Rijk besloten de belasting op het verbranden van plastic te verhogen. Want het is niet duurzaam, de grondstof van plastic (olie) raakt namelijk op en er komen kankerverwekkende stoffen vrij. Maar in plaats van die rekening neer te leggen bij de verpakkingsindustrie die hier grof geld aan verdient, betalen alle Zutphense huishoudens hiervoor. 

Het wordt nog oneerlijker als we niet in actie komen
Om niets aan dit oneerlijke systeem te willen veranderen maar wel kosten te besparen, heeft de gemeente iets bedacht. Namelijk de grijze container afschaffen en inwoners door de straten laten sjouwen met hun afval. Opnieuw is het oneerlijk.

Goede collectieve afvalinzameling is een kwestie van beschaving. De kinderachtige ‘prikkels’ van de gemeente werken niet en zijn oneerlijk. Dus in de afvalbak met dit beleid. Laten we zo snel mogelijk stoppen met het duurzaamheidssprookje waarvoor wij de steeds verder stijgende rekening betalen. 


 

 

Lees ook de SP huis-aan-huiskrant over dit onderwerp. Of de losse artikelen uit deze krant:

Reactie toevoegen

U bent hier