h

HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS

5 april 2024

HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS

Goede collectieve afvalinzameling is een kwestie van beschaving. Toch wil de gemeente de grijze container afschaffen. Dit werkt niet en is oneerlijk. Dus in de afvalbak met dit beleid. De SP stelt deze alternatieven voor:

  1. Overstappen op nascheiding, behoud grijze container
    De SP stelt voor dat alle afval in de grijze container verzameld wordt en met regelmaat wordt opgehaald. Een machine bij de afvalverwerker kan het afval veel beter scheiden dan dat mensen dat kunnen. 
  2. Stoppen met nep-proef waarvan de uitkomst al vaststaat
    Als we overgaan op nascheiding zijn de nep-proeven niet nodig: stoppen dus. 
  3. De rekening gezamenlijk betalen, niet per individu
    In plaats van de afvalstoffenheffing individueel in rekening te brengen, betalen we de afvalkosten uit de gemeenschappelijke pot geld van de gemeente. Het gros van de huishoudens gaat er hiermee financieel op vooruit. Berekeningen hiervoor zijn te vinden in het SP verkiezingsmanifest uit 2022. 

 

Lees ook de SP huis-aan-huiskrant over dit onderwerp. Of de losse artikelen uit deze krant:

 

Reactie toevoegen

U bent hier