h

Waar ging het fout met het afvalbeleid?

5 april 2024

Waar ging het fout met het afvalbeleid?

Al jaren op rij betalen we steeds meer voor ons afval, terwijl de container minder vaak opgehaald wordt en nu zelfs afgeschaft wordt. Waar ging het fout?

Tot in de jaren ‘70 zorgde de overheid voor het bouwen van huizen, werk en inkomen, energie, gezondheids-zorg en een goede leefomgeving. Voor dat laatste was het nodig dat alle vuilnis netjes aan huis opgehaald werd. 

Afbraak verzorgingsstaat
Onder meer door de oliecrisis in de jaren ‘70 maakten bedrijven minder winst en steeg de werkloosheid. De politiek greep deze crisis aan om radicaal te bezuinigen op publieke voorzieningen en de verzorgingsstaat af te breken. Niet als samenleving, maar als ieder voor zich moesten mensen maar zorgen voor zaken als zorg, energie en leefomgeving.

'Een beter milieu begint bij jezelf'
Dit alles heeft ook effect op ons afvalbeleid. De plicht om afval in te zamelen en te zorgen dat het goed verwerkt wordt ligt nog steeds bij gemeenten. Zij bepalen zelf hoe ze dat doen. In Zutphen ging het fout door de intrede van ‘DIFTAR’: een systeem waarin wij als inwoners meer verantwoordelijk werden voor ons eigen afval, door het gescheiden aan te leveren en er vooral meer voor te betalen. Dit werd verkocht onder het motto ‘een beter milieu begint bij jezelf’.

Afval als individueel probleem 
Door deze bezuinigingspolitiek betalen wij nu allemaal steeds meer -per zak of container- en eist de gemeente dat inwoners het werk doen dat door afvalverwerkingsbedrijven werd gedaan. Het gemeentebestuur houdt vast aan deze foute koers. De volgende stap hierin is dat het afval niet meer aan huis opgehaald wordt. Van mensen wordt nu verwacht dat ze met hun zakje afval en een dosis schaamte door de straten zullen lopen naar een container in de buurt. 


 

Lees ook de SP huis-aan-huiskrant over dit onderwerp. Of de losse artikelen uit deze krant:

Reactie toevoegen

U bent hier