h

Privatiseringsgolf en schaalvergroting maken oprichting van gemeentelijke woningbouwvereniging noodzakelijk

26 september 2017

Privatiseringsgolf en schaalvergroting maken oprichting van gemeentelijke woningbouwvereniging noodzakelijk

Foto: SP
In de jaren ’90 werd de volkshuisvesting overal in Nederland verstoten naar de markt. Zo ook in de gemeente Warnsveld, die de woningvoorraad in 1997 onderbracht in een stichting. Voortaan moest ‘Woningbedrijf Warnsveld’ zich gaan gedragen als een echt bedrijf. En dat deden ze: onderhoud kreeg minder prioriteit (want dat kost immers geld), het jaarsalaris van de baas steeg naar een bedrag met vijf nullen (in 2015 bedroeg dit € 133.000,-) en de democratisch gekozen gemeenteraad kon niet langer besluiten om bijvoorbeeld veel goedkope woningen of jongerenwoningen bij te bouwen of seniorenwoningen te behouden. Ook niet als de bevolking zich tijdens verkiezingen expliciet voor bepaald woningbeleid had uitgesproken. De democratie werd op die manier uitgehold.

De excessen van deze privatiseringsgolf bleven in onze gemeente beperkt, mede door de kleine schaal van de woningcorporaties, maar werden aan de andere kant van het land pijnlijk duidelijk: Bobo’s van de grote woningcorporaties reden rond in Maserati’s en namen gigantische risico’s met derivatenhandel en andere boevenpraktijken.

Daarop volgde een Parlementaire Enquête. De Tweede Kamer koos er voor het zwaarste middel dat haar ter beschikking staat in te zetten om de gevolgen van vermarkting van sociale woningbouw aan banden te leggen. De uitkomsten van die enquête resulteerden in juli 2015 de nieuwe Woningwet. Dit was echter een schizofrene wet: immers, coalitiepartijen VVD én PvdA moesten er wat mee kunnen. Enerzijds zorgde de wet er voor dat de criminele praktijken onmogelijk werden gemaakt, maar anderzijds is de nieuwe Woningwet een volgende stap in de vermarkting van een van onze eerste levensbehoeften: een dak boven ons hoofd. Daarboven kwam nog de verhuurdersbelasting van VVD-minister Stef Blok.

Het gevolg is dat corporaties alleen nog zelfstandig overeind kunnen blijven als ze groot genoeg zijn. Schaalvergroting wordt zo in de hand gewerkt. Voor het kleine woningbedrijf Warnsveld lijkt er geen andere mogelijkheid te zijn dan fuseren.

Het was de keuze van de Warnsveldse raad in 1997 om de woningvoorraad te privatiseren, in combinatie met de schizofrene Woningwet van 2015, die ertoe leiden dat het Woningbedrijf Warnsveld op gaat in het grotere Ons Huis. Als we door gaan op deze weg van schaalvergroting en vermarkting dan valt het in de lijn der verwachting dat we over een aantal jaar niets anders hebben dan een handjevol megalomane woonbedrijven die meer aandacht hebben voor de wensen van hun aandeelhouders dan voor de wensen van hun huurders.

We moeten daarom werk maken van een eigen, gemeentelijke woningbouwvereniging. Er is geen alternatief.

De fusie van de twee woningcorporaties houden we niet tegen: daar zou ook niemand mee geholpen zijn. De keuze is al voor ons gemaakt in Den Haag en Warnsveld. Maar we kunnen er wel voor kiezen een eigen gemeentelijke woningbouwvereniging op te richten zodat we de kloof tussen huurder en verhuurder dichten en de sociale woningbouw weer democratiseren.

Foto: SP

U bent hier