h

Blog Mathijs ten Broeke

11 januari 2018

Zo kom je af van de marktwerking in huishoudelijke zorg

In Zutphen staan we op een kantelpunt in de geschiedenis, want in de huishoudelijke zorg is het einde van de marktwerking en aanbestedingen in zicht. Dankzij een goed alternatief en de groep thuiszorgers die samen een vuist maken, pakken we terug wat jarenlang is overgelaten aan commerciële bedrijven.

 

Lees verder
26 september 2017

Privatiseringsgolf en schaalvergroting maken oprichting van gemeentelijke woningbouwvereniging noodzakelijk

Foto: SP
In de jaren ’90 werd de volkshuisvesting overal in Nederland verstoten naar de markt. Zo ook in de gemeente Warnsveld, die de woningvoorraad in 1997 onderbracht in een stichting. Voortaan moest ‘Woningbedrijf Warnsveld’ zich gaan gedragen als een echt bedrijf. En dat deden ze: onderhoud kreeg minder prioriteit (want dat kost immers geld), het jaarsalaris van de baas steeg naar een bedrag met vijf nullen (in 2015 bedroeg dit € 133.000,-) en de democratisch gekozen gemeenteraad kon niet langer besluiten om bijvoorbeeld veel goedkope woningen of jongerenwoningen bij te bouwen of seniorenwoningen te behouden. Ook niet als de bevolking zich tijdens verkiezingen expliciet voor bepaald woningbeleid had uitgesproken. De democratie werd op die manier uitgehold.
Lees verder
1 juli 2016

Het Stedelijk Museum ontdemocratiseren?

Foto: SP
Moet het Stedelijk Museum ‘verzelfstandigd’ worden? Kijk naar het verleden: Graaf Ottobad, Kaardebol en Sociale Dienst werden overgedragen aan particuliere ongekozen bazen. De ‘verzelfstandiging’ bleek een ontdemocratisering die ons geld heeft gekost. Want: de gemeente had er geen grip op, maar moest bij problemen wel financieel bijspringen.
Lees verder
15 juni 2016

Die vreemde taal die ik niet spreek

Foto: SP
“Bij de realisatie komt het erop aan om in het proces er voor te zorgen dat die samenhang gewaarborgd blijft en de dwarsverbanden optimaal worden benut… Focus geven en versnelling door het proces centraal te stellen én door de onderlinge interactie en samenhang… De behoefte aan richtpunten, enerzijds om energie los te maken, anderzijds om focus aan te brengen…”
Lees verder
20 april 2016

Van vaagtaal naar echte oplossingen voor Zutphen

Nogal enthousiast spraken gemeenteraad en college afgelopen maandagavond over wat de gemeente aan moet met de conclusies/ aanbevelingen van onderzoeker Roelof van Netten. Deze D66’er heeft onderzoek gedaan naar de staat van Zutphen en concludeert dat we voor een sociaal-economische ‘majeure’ opgave staan: als er niet gauw meer geld in het laatje komt, dan is het afgelopen met het mooie leven in Zutphen en houden we onze voorzieningen niet overeind.

Lees verder
10 september 2015

Zorg zonder markt, winst voor iedereen

Na jarenlang schaamteloos te bezuinigen op mensen die werken in de huishoudelijke zorg en mensen die daar afhankelijk van zijn, kiest Zutphen nu voor iets anders. Tot nu toe gaf iedere verandering alleen maar ellende: minder geld, minder zorg aan huis en veel ontslagen medewerkers. Keer op keer. Die neerwaartse spiraal hebben we een halt toe geroepen, nu moeten we de weg omhoog weer te pakken krijgen.

 

Lees verder
12 maart 2015

Tweedeling stoppen? Kiezen voor 100% sociaal!

Steeds meer mensen in Zutphen leven op of rond de armoedegrens schrijft De Stentor vandaag naar aanleiding van een onderzoek door bureau Stimulansz. Er is al heel lang sprake van een groeiende tweedeling in de samenleving, die voor iedereen negatieve gevolgen heeft. Het kabinet roept dat iedereen mee moet doen, maar handelt naar het tegenovergestelde. Sociaal beleid is noodzakelijk om armoede tegen te gaan.

Lees verder
6 december 2014

De les van het Broederenkloosterdebacle

Vol enthousiasme praten veel mensen over de ’s Gravenhofvariant als alternatief voor het Broederenklooster-project. En terecht. Als dit plan wordt aangenomen, komt op een prachtige plek meer cultuur, voor ook nog eens minder geld. Daar zijn we als SP bijzonder trots op.

 

Lees verder
17 oktober 2014

Met schrappen huishoudelijke zorg zijn we terug bij af

In tegenstelling tot gemeenten als Lochem heeft Zutphen niet besloten de huishoudelijke zorg weg te bezuinigen. Hoe het er wel uit gaat zien in Zutphen besluit de gemeenteraad over een paar maanden. De SP pleit voor behoud van deze belangrijke laagdrempelige zorg.

 

Lees verder

U bent hier