h

Blog Mathijs ten Broeke

11 januari 2018

Zo kom je af van de marktwerking in huishoudelijke zorg

In Zutphen staan we op een kantelpunt in de geschiedenis, want in de huishoudelijke zorg is het einde van de marktwerking en aanbestedingen in zicht. Dankzij een goed alternatief en de groep thuiszorgers die samen een vuist maken, pakken we terug wat jarenlang is overgelaten aan commerciële bedrijven.

 

Lees verder
26 september 2017

Privatiseringsgolf en schaalvergroting maken oprichting van gemeentelijke woningbouwvereniging noodzakelijk

De Zutphense SP wil dat de gemeente een eigen woningbouwvereniging gaat oprichten, die woningen gaat bouwen voor een maandhuur tussen de € 350,- en € 500,-. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat iedereen -jong, oud, arm, rijk- een dak boven zijn hoofd krijgt. En een effectievere manier om de koopkracht van mensen flink te laten stijgen en de armoede te bestrijden bestaat er niet.

Lees verder
1 juli 2016

Het Stedelijk Museum ontdemocratiseren?

Foto: SP
Moet het Stedelijk Museum ‘verzelfstandigd’ worden? Kijk naar het verleden: Graaf Ottobad, Kaardebol en Sociale Dienst werden overgedragen aan particuliere ongekozen bazen. De ‘verzelfstandiging’ bleek een ontdemocratisering die ons geld heeft gekost. Want: de gemeente had er geen grip op, maar moest bij problemen wel financieel bijspringen.
Lees verder
15 juni 2016

Die vreemde taal die ik niet spreek

Foto: SP
“Bij de realisatie komt het erop aan om in het proces er voor te zorgen dat die samenhang gewaarborgd blijft en de dwarsverbanden optimaal worden benut… Focus geven en versnelling door het proces centraal te stellen én door de onderlinge interactie en samenhang… De behoefte aan richtpunten, enerzijds om energie los te maken, anderzijds om focus aan te brengen…”
Lees verder
20 april 2016

Van vaagtaal naar echte oplossingen voor Zutphen

Enthousiast spraken gemeenteraad en college afgelopen maandag over wat de gemeente aan moet met de conclusies/
aanbevelingen van onderzoeker Roelof van Netten. Vooral vage speerpunten en abstracte begrippen galmden rond. De SP stelt concrete oplossingen voor de toekomst van Zutphen tegenover de ouderwetse suggesties van van Netten.

Lees verder
10 september 2015

Zorg zonder markt, winst voor iedereen

Na jarenlang schaamteloos te bezuinigen op mensen die werken in de huishoudelijke zorg en mensen die daar afhankelijk van zijn, kiest Zutphen nu voor iets beters: zonder winstoogmerk en coöperatief. Dat is een hele verbetering, maar om de huishoudelijke zorg weer sociaal te mogen noemen is meer nodig.
Lees verder
12 maart 2015

Tweedeling stoppen? Kiezen voor 100% sociaal!

Steeds meer mensen in Zutphen leven op of rond de armoedegrens schrijft De Stentor vandaag naar aanleiding van een onderzoek door Stimulansz. Sociaal beleid is hard nodig om de tweedeling in de samenleving te stoppen. Waarom kiezen we niet voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart?

Lees verder
6 december 2014

De les van het Broederenkloosterdebacle

Vol enthousiasme praten veel mensen over de ’s Gravenhofvariant als alternatief voor het Broederenklooster-project. En terecht. Als dit plan wordt aangenomen, komt op een prachtige plek meer cultuur, voor ook nog eens minder geld. Daar zijn we als SP bijzonder trots op.

 

Lees verder
17 oktober 2014

Met schrappen huishoudelijke zorg zijn we terug bij af

In tegenstelling tot gemeenten als Lochem heeft Zutphen niet besloten de huishoudelijke zorg weg te bezuinigen. Hoe het er wel uit gaat zien in Zutphen besluit de gemeenteraad over een paar maanden. De SP pleit voor behoud van deze belangrijke laagdrempelige zorg.

Lees verder

U bent hier