h

Nieuws uit 2012

29 november 2012

Beslagvrije voet in Zutphen bekend?

De SP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de bekendheid met de beslagvrije voet onder minima met schulden in de gemeente Zutphen. Tijdens een uitzending van het VARA-programma Kassa op 24 november 2012 kwam de beslagvrije voet voor huishoudens met schulden aan de orde. Op huishoudens met schulden met een beslagvrije voet mag geen beslag worden gelegd door deurwaarders. Deze beslagvrije voet is een bedrag dat bestaat uit 90 % van het bijstandsinkomen, met een aanvulling voor de woonlasten.

Lees verder
26 november 2012

Zuinig gebruik van voorzieningen wordt afgestraft

Van de fractie: Geen enkel raadslid in Zutphen kan zich herinneren dat de gemeente gevraagd heeft om de geldigheid van de kortingspassen op de regiotaxi te beëindigen. Toch heeft Het Plein dit met onmiddellijke ingang gedaan.
Deze kortingspassen worden in het kader van de WMO verstrekt aan mensen met een handicapt die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De curieuze motivatie die Het Plein aanvoert in hun brief aan de 1100 gedupeerden is: “U heeft in het verleden niet voldoende gebruik gemaakt van deze voorziening”.

Lees verder
23 november 2012

Oplossing en opheldering de Teuge gevraagd

De SP heeft deze week schriftelijke vragen gesteld over de situatie in woonwijk de Teuge. De nieuwbouwwijk in de Hoven is vanaf 2002 gebouwd als voorbeeld van een duurzame wijk in Zutphen. Na de Teuge 1 is ook de Teuge 2 gebouwd met uiteindelijk 187 woningen. Sinds de bewoners in de woningen zijn getrokken ondervinden zij diverse problemen, zoals kou, geluidsoverlast, verborgen kosten en een hoge energierekening.

Lees verder
22 november 2012

Actiecomité verklaart Broederenkerkpark tot cultureel erfgoed

actiecomite verklaart Broederenkerkpark tot cultureel-erfgoed
Het actiecomité ‘Stop het Broederenkloosterproject’, dat onder initiatief van de SP is opgericht, heeft dinsdagavond het Broederenkerkpark, waar onder andere het Gideonmonument staat, verklaart tot cultureel erfgoed. Zij willen zo voorkomen dat de bestuurders van Zutphen doorgaan met hun prestigeproject en een museum bouwen op het park.

Lees verder
17 november 2012

Actie voeren werkt: college Zutphen ziet af van prestigeproject

Onder druk wordt alles vloeibaar, dat blijkt vandaag als de Stentor via haar website laat weten dat het college van Zutphen het Broederenkloosterproject aanpast. Door verzet van de Zutphense bevolking en de voltallige oppositie in de gemeenteraad is het college van plan om hun prestigeproject ‘Broederenklooster’ opnieuw vorm te geven in een afgeslankte vorm. De vraag blijft: wordt dit wel een goed plan?

Lees verder
16 november 2012

Schriftelijke vragen: ‘Tijdelijk creëren van woningaanbod’

Deze week hebben we het college gevraagd om mogelijkheden te onderzoeken voor het tijdelijk bewoonbaar maken van leegstaande kantoorgebouwen en gebouwen in beheer van de gemeente zelf. Lees hier de vragen

Lees verder

Pagina's

U bent hier