h

Nieuws uit 2012

10 juni 2012

Niet verder bezuinigen op WMO

SP Initiatiefvoorstel tot het oormerken van WMO-geld

Van de fractie. Zoals ondermeer uit het stukje van 28 mei over de WMO op deze webstek blijkt, is de SP tegen de plannen van de colleges in de Stedendriehoek-regio om nóg meer op de salarissen van de thuiszorgmedewerkers te bezuinigen. De SP heeft daarom een initiatiefvoorstel neergelegd om die plannen te voorkomen.

Lees verder
6 juni 2012

Lang verwacht en toch gekregen...

Zutphen, 6 juni 2012. De hoofdlijnen van het SP-verkiezingsprogramma 2013-2017 zijn nu voor onze webstekbezoekers beschikbaar. Het hele spreekwoord luidt: “lang verwacht, stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen”, maar de naar polders en het Kundu-akkoord riekende middenmoot uit dit spreekwoord, daar bezondigt de SP zich gelukkig niet aan. Anders zouden wij de SP niet zijn. Zwijgen doen we niet, en dromen inspireert het vertrouwen in de toekomst dat de SP heeft.

Lees verder
28 mei 2012

Huishoudelijke verzorging, weer kind van de rekening?

Van de fractie: Hoewel de college partijen altijd beweren dat er goed gezorgd moet worden voor de zwakkere mensen in de samenleving, wordt uit het onderstaande schema beschamend duidelijk hoe onbetrouwbaar deze beloftes eigenlijk zijn. Men is namelijk van plan om de thuiszorg opnieuw, en dit keer in één keer voor de hele regio Stedendriehoek (= de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Voorst, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Olst-Wijhe en Zutphen) tegelijk uit te besteden.

Lees verder
14 mei 2012

Het Plein: Kwaadwillig of onkundig ?

Van de SP Hulpdienst: Achttienjarige thuiswonende en studerende kinderen van uitkeringsgerechtigden in Zutphen worden door Het Plein belemmerd hun studie af te ronden en hun startkwalificaties te behalen, omdat Het Plein eist dat ze eerst gaan solliciteren vóórdat hun bijstandaanvraag ingevolge de WWB wordt gehonoreerd. Dit lijkt Kafkaësk want om het hen nòg moeilijker te maken verkiest Het Plein ook het idiote standpunt in te nemen dat de Scholieren-Tegemoetkoming die meestal wordt toegekend aan zulke studenten onder de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (de Wtos maximale schoolkosten bijdrage is €183,88 per maand) als onderdeel van het gezinsinkomen te zien. Waarop dit bedrag prompt is gekort op de minimumuitkering van de ouder(s). Een korting die er dus voor zorgt dat het hele gezin structureel beneden het maandelijks minimuminkomen komt te zitten.

Lees verder
9 mei 2012

Programma in hoofdlijnen Klimaattop 2012

De dag wordt ingericht als een lokale ontmoeting van duurzame mensen, meningen en ideeën die de moeite waard zijn om gehoord en gedeeld te worden. Het biedt een podium aan bedrijven, organisaties en personen die concreet een bijdrage (gaan) leveren aan een toenemend energieneutraal Zutphen.

Lees verder
9 mei 2012

Om verdere drastische bezuinigingen op de zorg te realiseren...

Van de fractie: Om verdere drastische bezuinigingen op de zorg te realiseren, is de gemeente Zutphen van plan om samen met de andere gemeentes uit de Stedendriehoek de huishoudelijke zorg aan mensen die zich niet meer zelfstandig kunnen redden, opnieuw uit te besteden. Het plan is om huishoudelijke verzorging (HV) voortaan huishoudelijke hulp (HH) te noemen. Om dit te kunnen doen moeten wel eerst “even” de in mei 2010 door een meerderheid in de 2e Kamer aangenomen Wet Kant (genoemd naar SP-veteraan Agnes Kant) worden omzeild. Dankzij de Wet Kant werd de noodzaak om Europees aan te besteden weggehaald en kregen de gemeenten de financiële ruimte om van thuiszorg weer zorg te maken. Door dit Europees aanbestedingsproces worden thuiszorginstellingen gedwongen het effect van de marktwerking af te wentelen op hun toch al laagbetaalde werknemers.

Lees verder

Pagina's

U bent hier