h

Nieuws uit 2012

20 december 2012

SP: niet bouwen op Gideonplein

De SP blijft er bij dat er niet gebouwd moet worden op het Gideonplein. Dit staat beschreven in het zogenoemde "subamendement" dat maandag 17 december is besproken in de gemeenteraad. De SP streed de afgelopen maanden succesvol samen met actiecomité "Stop het Broederenkloosterproject" tegen de bouw van het museum op het Gideonplein.

Lees verder
14 december 2012

Laaggeletterdheid screenen of subsidie opmaken?

Veel uitkeringsgerechtigden met een buitenlandse achternaam hebben onlangs een brief van Het Plein ontvangen, waarin staat dat uit dossieronderzoek is gebleken dat de taal en de computervaardigheden van de geadresseerde verbeterd kunnen worden.

Lees verder
12 december 2012

Broederenklooster sage

Van de fractie: Op verzoek van Adjan Pepers, de voorzitter van de forumvergaderingen over het Broederenklooster project, zijn op maandag 3 december de fractieleden van alle politieke partijen in Zutphen bij elkaar gekomen. Dit gebeurde vlak vóór de vergadering waarin de SP het initiatiefvoorstel “Borging cultureel erfgoed Broederenklooster & De Wildeman” in de Burgerzaal zou presenteren. Het doel van deze bijeenkomst was, te zien hoe de verschillen van inzicht binnen de raad over het Broederenklooster project van het college, overbrugd kunnen worden.

Lees verder
4 december 2012

Ramingen Broederenklooster blijken boterzacht.

Van de fractie : Het team “centrum en gebiedsontwikkeling” van het in Gouda gevestigde adviesbureau Stedelijke Planning bv (BSP) heeft opdracht gekregen een kritische blik te werpen op de eerdere prognoses, die door het college van B&W van Zutphen gebruikt worden om de financiële haalbaarheid van de voorgestelde € 9,3 miljoen investering in het Broederenkloosterproject te onderbouwen.

Lees verder
3 december 2012

SP stelt vragen over de plannen in gemeentelijk softdrugs distributie beleid.

Van de fractie: Elders in het land zijn plannen om naast de al gebruikelijke identificatieplicht van bezoekers van coffeeshops, m.i.v. 1 januari 2013 óók van hen te verlangen een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) naar de coffeeshop mee te nemen. De voorzitter van de Zutphense SP, Lilian Steenvoort, heeft daarom schriftelijk aan het college van B&W gevraagd wat nu precies de plannen voor Zutphen zijn.

Lees verder
30 november 2012

Bezwaar maken helpt.

Van de SP-Hulpdienst. Vier dagen geleden hebben we een bericht op deze site geplaatst waarin we aangaven dat de kortingspassen voor de regiotaxi van 1100 mensen door Het Plein plotsklaps werden ingetrokken. Het ging om mensen uit de gemeente, die vanwege hun handicap geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het Plein had hierover op geen enkele manier overleg gepleegd of advies ingewonnen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier