h

Nieuws uit 2012

25 april 2012

Informatie Zutphense Bezuinigingen

Van de fractie: Vaak krijgen we verzoeken van burgers uit Zutphen om meer informatie over de bezuinigingsplannen van het college. Begin maart plaatste de gemeente een achttal informatieve presentaties op hun website, die na een korte tijd op verzoek van het college weer van hun site zijn verwijderd; waarom dat werd gedaan is ook nu nog niet duidelijk.

Lees verder
18 april 2012

Gedeputeerde staten stelt vragen over woningbouw ambities Zutphen

Van de fractie: De provincie Gelderland heeft in haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Noorderhaven gewaarschuwd dat Zutphen van zin is om in de periode 2010-2019 veel meer woningen te bouwen dan oorspronkelijk was afgesproken binnen de Stedendriehoek. Volgens de provincie is er in januari door het college de afspraak gemaakt dat er binnen de stedendriehoek in deze periode 8.500 nieuwe woningen zullen worden gebouwd. Waarvan er 1.375 in Zutphen zouden worden gebouwd.

Lees verder
30 maart 2012

Snoepreisjes op kosten van de belastingbetaler

Van de Fractie: Het college van B&W in Zutphen gelooft duidelijk niet in het geven van het goede voorbeeld. Dagelijks predikt het college dat er serieus bezuinigd moet worden en dat ieder dubbeltje twee keer omgedraaid moet worden, voordat het wordt uitgegeven.

Lees verder
30 maart 2012

Kennedyschool voor minder geld kans op betere school en meer speelruimte?

Van de Fractie: “Het overwegen niet waard, een kwalijke zaak, een belachelijke vertoning,” kortom ergernis alom in de raad, omdat de SP fractie de euvele moed en het “onnozele” initiatief heeft genomen het college te vragen om samen met de autoriteiten van de J.F. Kennedyschool eens te kijken of het verhuizen van de school naar een betere locatie een haalbare kaart is.

Lees verder
27 maart 2012

Geen discussie over schoolplein bij basisschool

Gisterenavond probeerde de SP fractie in de gemeenteraad de discussie te openen over de J.F. Kennedyschool. Zij vinden dat bij een basisschool een schoolplein hoort, en daar is in het huidige plan voor verbouwing nauwelijks ruimte voor.

Lees verder
10 maart 2012

Gehandicapte automobilisten de klos?

Van de fractie. De coalitie van de Stadspartij, GroenLinks en D66 waren het met de andere partijen in de gemeenteraad eens dat de bezuinigingen de zwakkeren in de samenleving niet onevenredig mocht treffen. Dat is mooi, maar daar lijkt in de praktijk bitter weinig van terecht te komen. De parkeerkaart voor gehandicapten is daar een goed voorbeeld van.

Lees verder

Pagina's

U bent hier